Registrace ke službě my213

Číslo pojištěnce (RČ) zadává pojištěnec, samoplátce, OSVČ IČO zadává zaměstnavatel, zpracovatel IČZ zadává poskytovatel zdravotní péče
Vyplní pouze firma či lékař
Díky všem těmto údajům vyloučíme omyl v registraci.
Účet již mám, žádám o zaslání nového hesla
Použijeme pouze pro klíčová sdělení, žádný "spam"

Tato služba se řídí Všeobecnými podmínkami, které jsou v aktuálním znění
k dispozici na https://www.my213.cz/vp/.

Provozovatelem této služby je RBP, zdravotní pojišťovna IČO: 476 73 036.

Pro zpracovatele

Plná moc


vyplněnou plnou moc odešlete na aplikace@rbp-zp.cz